WOT|“为啥不卖”系列——T

搜狐    02-20 10:21

在坦克世界里,“好汉不提当年勇”的落魄,最能体会其中苦楚与凄凉的代表,除了704工程,还应该有T-54。 “城管”威名天下扬,可惜后来砍成狗。银币弹穿深低,金币弹速度慢;有装甲,但在会玩的大神眼里只有肉。什么都能干,却又什么都干不好。可玩性与出场率,不如同级中坦小巴顿、E-50、斯柯达T-50等。

WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T
WOT|“为啥不卖”系列——T

电竞

网站地图